השופטת ששחררה מחבל ערבי שדקר יהודי בלוד

הכירו: השופטת אפרת פינק.
אישרה למחבל שדקר את מאיר גבאי בפרעות מאי לחגוג את חג הקרבן בלוד, באותה שכונה בה גר גם הפצוע בפיגוע.

החלטת השופטת התקבלה בניגוד לעמדת הפרקליטות, שהתנגדה לשחרורו לחופשה בעיר, ובניגוד להחלטה קיימת שקבעה כי המחבל יורחק מהעיר.

חשוב לציין כי גם ככה בית המשפט הקל מאוד עם המחבל, מתירוצים שונים ומכיוון שהוא קטין, וגם ככה הוא שוחרר למעצר במסגרת חליפית. היום אנחנו עדים לצעד נוסף של הפקרות משפטית, התנהלות שמפקירה את הביטחון של כולנו ופוגעת פעם נוספת בקורבן ובמשפחתו, שטרם התאוששו.
.
השופטת פינק קודמה במרץ האחרון, בוועדה לבחירת שופטים, והפכה לשופטת בפועל בביהמ"ש המחוזי בלוד. זו התנהלות חסרת אחריות שמקלה עם התוקפן על חשבון הקורבן, ואת המחיר נשלם כולנו.
.
מעבר לכל, זה מצביע על קלות דעת וניתוק מהמציאות, ניתוק שעלולות להיות לו השלכות הרסניות.
.
חשוב שהציבור יכיר, ויזכור: אפרת פינק.