משמר השופטים

פרויקט משמר השופטים עוקב אחרי פסיקותיהם של שופטים לאחר פרעות מאי 2021. מטרת הפרויקט: לחשוף את הציבור למידע שלא תמיד מקבל את החשיפה הראויה לו. חשוב להציף את החלטותיהם של השופטים אשר אמונים על כח ההתרעה מול הטרור והפשע. ראוי וחשוב שהציבור בישראל יכיר מי הם האנשים שעומדים מאחורי פסיקות מקלות ומחמירות. וראוי שהשופטים ידעו שהציבור עוקב.