עושים ציונות בתרבות

פסטיבל עכו הוריד מהאויר הצגה תומכת טרור ובתגובה לכך הוחרם ע"י קהילת התרבות בארץ. ישראל שלי נכנסה לתמונה וקראה לכולם להגיע לפסטיבל