יוצאים לסוכה ומחכים להם בבית

מחבקים את משפחת גולדין ומשפחת שאול